4.9

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το www.ergaliothiki.gr ( στο εξής εταιρεία) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης και έκθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ.ΛΑΘΟΥΡΑΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη περιοχή Ντεπώ οδός Σκιάθου 10 με ΑΦΜ 076891030 και ΔΟΥ Ζ΄Θεσσαλονίκης. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης που εφαρμόζονται σε αυτό καθώς κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους των συναλλαγών οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποιήση. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία. Η εταιρεία δε δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προιόντων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ergaliothiki.gr συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφιών, κειμένων, γραφικών κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Δ.Χ. ΛΑΘΟΥΡΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαικού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.


ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ


 Όλοι οι πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκεύασουν και να ελέγξουν τα είδη καθώς και να ειδοποιήσουν την εταιρεία σε περίπτωση ελαττωμάτων ή λαθών γενικότερα, εντός 10 ημερών     από την έκδοση του παραστατικού πώλησης . μετά το πέρας των 10 ημερών θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.

 Σε περίπτωση επιστροφής το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει τον αγοραστή εκτός κι αν οφείλεται σε λάθος ή παράλειψη της εταιρείας.

 Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο και για λογαριασμό του αγοραστή και παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας μέχρι την τελική τους εξόφληση.

 Ακύρωση της παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει εκτελεστεί, είτε μέσω  e-mail είτε τηλεφωνικά.


ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ


Τα διατιθέμενα από την ιστοσελίδα μας προΪόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων). Οι εγγυήσεις των προϊόντων έχουν διάρκεια σύμφωνα με τους κατασκευαστές από την ημερομηνία αγοράς και ισχύουν εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:


    Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και το παραστατικό αγοράς.

    Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.